Individuell behandling

Behandlingen består av samtale, bevegelser og forskjellige massasjegrep og utstrykninger.

Samtalen tar sikte på å utforske følelser, lære å kjenne på de og akseptere å være i de samt å sette de i sammenheng med kroppslige uttrykk.

For å kunne gi uttrykk for følelser må du ha kontakt med kroppen din. Igjennom bruk av bevegelser, forskjellige type grep, massasje og utstrykninger hvor vi jobber med å få tak i strekken i kroppen, bevegelighet og avspenning bedrer vi kontakten med kroppen som gir frier puste og bedre balanse. Da vil også følelser få komme til uttrykk. Dette vil kunne hjelpe deg å regulere ned stressystemet slik at du kan lære deg at selv om systemet roper «fare» så er det ikke det. Dermed kan du tåle de stressreaksjonene bedre og senke spenningene i kroppen.

Kontakt

Vil du vite mer om denne type behandling, om det passer for deg eller ønsker du å bestille time?