Individuell behandling

Kanskje synes du det er litt skummelt å gå til en psykomotorisk fysioterapeut? Kanskje tenker du at du må ha psykiske problemer for å komme til meg?

Langt ifra! Det er faktisk slik at de fleste spenninger i kroppen vår har en følelsesmessig årsak. Vi er bare ikke bevisste på det.

Når du kommer til individuell behandling, begynner vi derfor med å snakke sammen, slik at jeg kan bli bedre kjent med deg. Det er viktig at du kan slappe av sammen med meg, og at vi ufarliggjør det som kanskje har begynt å skremme deg.

Jeg hjelper deg deretter å se sammenhengen mellom følelsen og den kroppslige reaksjonen på følelsen. Slik blir du kjent med din egen kropp og signalene den gir deg.

Jeg legger også opp til forskjellige bevegelser, øvelser og massasjegrep du kan ha nytte av. Dette har også god forebyggende effekt i fremtiden. Du lærer deg å kjenne igjen kroppens signaler og vet hva du skal gjøre for å forhindre at smertene igjen skal utvikle seg.

Jeg setter av god tid til deg, behandlingen varer i 60 minutter. Den første timen er en samtale slik at jeg kan bli kjent med deg. Jeg ønsker å få et bilde av deg slik du har det nå, men også hvordan livet ditt har vært.

Deretter gjør jeg en undersøkelse hvor jeg ser på kroppsholdning, bevegelighet og spenninger i kroppen. Ut fra disse to timene gjør jeg en vurdering, og setter opp et individuelt behandlingsforløp tilpasset deg.

 

I løpet av behandlingen vil vi utføre:

  • Aktive og passive bevegelser
  • Øvelse i grensesetting
  • Balanse og stabilitetsøvelser
  • Kroppsoppmerksomhetstrening
  • Psykomotorisk massasje og berøring/utstrykning
  • Avspenning

 

Samtale og refleksjon for å bearbeide vanskelige følelser som kommer opp er en viktig del av behandlingen, og det vil bli tid og rom for dette.

 

Jeg har i flere år jobbet med kroppen ut fra et helhetlig perspektiv. Denne type behandling har gitt meg muligheten til å samtale, reflektere og sortere. Den har gitt meg de rette verktøyene jeg behøver for å komme videre. – Solveig

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om denne type behandling, om det passer for deg eller ønsker du å bestille time?