Vanskeligheter med kropp og mat?

I løpet av høsten 2018 og tidlig vinter 2019 tar jeg en spesialisering for personer med spiseforstyrrelser igjennom Villa Sult som er kompetansesenter for spiseforstyrrelser.

Dette er mer rettet mot samtale og jeg vil kombinere kompetansen fra psykomotoriske bevegelser, nærvær og sansing av kropp og samtale slik at det blir en helhetlig tilnærming. Mange ganger kan vi bruke mat for å dempe følelser, eller kontrollere følelser eller adferd. Det er mange årsaker til at vi kan mislike oss selv og dermed ty til mat på en eller annen måte for å flytte fokuset fra selve problemet. Dette er en behandling som kan passe alle som har et vanskelig forhold til sin egen kropp og mat.

Kontakt

Vil du vite mer om denne type behandling, om det passer for deg eller ønsker du å bestille time?