Psykomotorisk behandling

Dette er en behandlingsform som tar for seg hele deg som menneske. Igjennom livet har du erfart og lært mye, og du har også utviklet dine måter å reagere på, bevege deg på og være på. Noen ganger kan dette gi plager som muskelsmerter, dårlig søvn, slitenhet, mye stress mm.

Jeg har metoder som gjør at vi sammen utforsker, reflekterer og er nysgjerrige på hva er det egentlig som skjer inne i deg når du står i vanskelige situasjoner, føler deg motarbeidet, føler deg ensom eller går rundt med mye smerter i kroppen hele tiden.

Målet for behandlingen er å endre på spenningsmønstre i kroppen din, forandre på ugunstige holdningsmønstre og pustevaner. For å få dette til lærer jeg deg hvordan du kan oppleve kroppen din på nye måter, og lære deg å se sammenhenger mellom kroppslige uttrykk og følelser.

Dette er en helhetlig behandlingsform. Igjennom å være nysgjerrig på egen kropp, eget liv og hva som skjer med kroppen igjennom medgang og motgang gjør at du får en bedre kontakt med deg selv og kan endre mønstre som gir plager.

Kontakt

Vil du vite mer om denne type behandling, om det passer for deg eller ønsker du å bestille time?